Značajni datumi

Jovan Hadživasiljević

  • (1866-1948)

    Osnovnu školu je završio u rodnom Vranju. Gimnaziju je učio u Vranju, Leskovcu i Nišu. Maturirao je u Nišu. Na Velikoj školi u Beogradu, studirao je na istorijsko-filološkom odseku. Na Bečkom univerzitetu 1897.godine položio doktorat s tezom ,,Dragaš i Konstantin Dejanovići i njihova država".

    Radio je u diplomatskoj službi (u konzulatima Srbije u Bitolju i Skoplju). Od 1.10.1904. do 30.3.1940. bio je sekretar Društva Sv.Save u Beogradu i urednik godišnjaka ,,Bratstvo".

    J. Hadživasiljević se više decenija bavio raznovrsnim istraživanjima (istorijskim, etnografskim, antropogeografskim, folklorističnim i dr.). Još kao student objavio je svoj duži rad „Ka istoriji grada Vranja i njegove okoline“ (GNČ,XVI,Beograd 1896,265-338). Njegov rad ,,Vranjska gradska nošnja ranijih godina" (Glasnik Etnografskog muzeja, VII, Beograd 6-22) odaje ne samo vrsnog etnografa već i darovitog pisca.

    Monografska dela: ,,Južna Stara Srbija I" ,  ,,Kumanovska oblast", Beograd 1909, str.1-558; ,,Južna Stara Srbija II", ,,Preševska oblast", Beograd 1913, str.1-460; ,,Prosvetne i političke prilike u južnim srpskim oblastima u XIX veku", Beograd 1928,1-457; i dr.