Obnovimo pozorište

Dinarski račun 840-2696741-93, uplate

 • 1.

  Radio-televizija Vranje 

  100.000,00 dinara

  2.

  Predstava "Gordana među indijancima", dobr. prilog

  5.000, 00 dinara

  3.

  Nenad Petrović, Vranje  

  500,00 dinara

  4.

  Marko Tasić, Vranje

  150,00 dinara

  5.

  Udruženje dramskih umetnika Srbije

  50.000,00 dinara

  6.

  Predstava "Ženski razgovori", dobrovoljni prilog

  4.250,00 dinara

  7.

  Goran Kostić, Vranje

  10.000,00 dinara

  8.

  JP"Vodovod" Vranje

  30.000,00 dinara

  9.

  JU“Narodni univerzitet“  

  18.700,00 dinara

  10.

  Suzana Đorđević, Vranje 

  100,00 dinara

  11.

  „Miko trade“ d.o 

  100.000,00 dinara

  12.

  “Agrokožar” d.o

  5.000,00 dinara

  13.

  Zoran Antić, Vranje

  15.000,00 dinara

  14.

  ED“Jugoistok“ d.o.o

  100.000,00 dinara

  15.

  Prvivredna komora Beograd

  100.000,00 dinara

  16.

  “Ljubisavljević” d.o.o

  10.000,00 dinara

  17.

  Istorijski Arhiv ”31.januar” (obustave od zarada)

  18.700,00 dinara

  18.

  Dušan Krudendž

  15.000,00 dinara

  19.

  Anja Popović, Predstava „Sarajka“ dobrovoljni prilog

  20.200,00 dinara

  20.

  GO Srpske napredne stranke Vranje

  50.000,00 dinara

  21.

  Sofija Vlajinac, Vranje

  1.000,00 dinara

  22.

  Plavi kamen doo Vranje

  50.000,00 dinara

  23.

  Minjon komerc doo Vranje

  10.000,00 dinara

  24.

  RFZO Vranje

  9.300,00 dinara

  25.

  UPS Nezavisnost Beograd

  10.000,00 dinara

  26.

  Katarina Antonijević

  300,00 dinara

  27.

  Credo doo Vranje

  120.000,00 dinara

  28.

  Igor Milanović

  2.200,00 dinara

  29.

  Slobodan Stamenković

  1.200,00 dinara

  30.

  Slobodan Stamenković

  1.200,00 dinara

  31.

  Predrag Mitrović

  1.200,00 dinara

  32.

  Pozorište “B.Stanković” (obustave od zarada)

  40.800,00 dinara

  33.

  Olivera Aleksić

  2.400,00 dinara

  34.

  Nebojša Spasić

  1.800,00 dinara

  35.

  Duško Kovačević

  400,00 dinara

  36.

  Stefan Kostić

  400,00 dinara

  37.

  "ATOS" Vranjska Banja

  2.000,00 dinara

  38.

  Veličković Sunčica

  400,00 dinara

  39.

  Sanja Dunčić

  400,00 dinara

  40.

  Olga Stošić

  800,00 dinara

   

  41.

  Dejan Dunčić

  400,00 dinara

  42.

  Srba Ničić

  200,00 dinara

  43.

  Istorijski Arhiv ”31.januar” (obustave od zarada)

  18.700,00 dinara

  44.

  Dragan Spirić

  10.000,00 dinara

  45.

  Ljubinka Petrović

  200,00 dinara

  46.

  Goran Ilić

  200,00 dinara

  47.

  JU Škola animiranog filma-Šaf

   7.000,00 dinara

  48.

  "SPIS" doo, Vranje

  100.000,00 dinara

  49.

  "Alfa Plam" a.d

  300.000,00 dinara

  50.

  Tržišna inspekcija, Vranje

  17.000,00 dinara

  51.

  Novica Đorđević, Vranje

  100,00 dinara

  52.

  Đorđe Nedeljković, Vranje   

  1.000,00 dinara

  53.

  Societe Generale Srbija, Beograd

  50.000,00 dinara

  54.

  Čeda Marković, Beograd

  10.000,00 dinara

  55.

  Univerzal banka a.d Beograd

  50.000,00 dinara

  56.

  Istorijski Arhiv ”31.januar” (obustave od zarada)      

  850,00 dinara

  57.

  Učesnici Sajma knjiga, dobrovoljni prilog

  7.000,00 dinara

  58.

  Milosav Simović

  100.000,00 dinara

  59.

  JU"Narodni univerzitet"

  1.500,00 dinara

  60.

  Telekom  Srbija a.d.      

  1.000.000,00 dinara

  61.

  Poz. "B.Stanković" (Manif.Dani V.-dobrovoljni prilog)

  23.250,00 dinara

  62.

  Predškolska ustanova "Naše dete"

  81.100,00 dinara

  63.

  Kompanija Dunav

  2.000.000,00 dinara

  64.

  Nikom, Vranje

  25.000,00 dinara

  65.

  Yugorosgaz, Beograd

  350.000,00 dinara

  66.

  Istorijski Arhiv ”31.januar” (obustave od zarada)      

  850,00 dinara

  67.

  JP RTV

  23.500,00 dinara

  68.

  Grupa advokata Vranje

  66.750,00 dinara

  69.

  Dečji savez

  4.000,00 dinara

  70.

  Narodno Pozorište Beograd, prihod od predstave

  192.395, 00 dinara

  71.

  DIVA DIVANI doo

  50.000,00 dinara

  72.

  Siniša Mitić

  10.000,00 dinara

   73.

  Nikola Stojanović      

  1.000, 00 dinara 

   74.

  MRG Export Import d.o.o Beograd

  115.000,00 dinara 

  75.

  Udruženje Goce Delčev

  10.000,00 dinara

  76.

  KBC Banka a.d

  100.000,00 dinara

  77.

  Pčinjski upravni okrug

  20.000,00 dinara

  78.

  Gradska uprava Vranje (obustave od zarada)

  153.700,00 dinara

  79.

  Centar za pružanje lok.usluga soc.zaštite

  20.000,00 dinara

  80.

  JP”Direkcija za razvoj i izgradnju grada”

  111.600,00 dinara

  81.

  British American Tabacco Vranje

  500.000,00 dinara

  82.

  JP RTV

  23.500,00 dinara

  83.

  Pera Kostić, Vranje

    5.000,00 dinara

  84.

  Zoran Nedeljković 

    1.000,00 dinara

  85.

  Centar za soc.rad Vranje (kolektiv-dobrovoljni prilog)

  14.300,00 dinara

  86.

  Nela Dimitrijević, Vranje

  700,00 dinara

  87.

  JU"Sportska hala" Vranje

  20.000,00 dinara

  88.

  JP RTV

  23.000,00 dinara

  89.

  Opština Kovin

  10.000,00 dinara

  90.

  Opština Bela Palanka

  10.000,00 dinara

  91.

  Olivera Ilić

    2.000,00 dinara

  92.

  VIP MOBILE doo

  4.740,00 dinara

  93.

  Dunav osiguranje

  4.000.000,00 dinara

  94.

  Visoka turistička škola, Novi Beograd

  50.000,00 dinara

  95.

  Dunav osiguranje

  500.000,00 dinara

  96.

  JP RTV

  9.200,00 dinara

  97.

  Dunav osiguranje

  500.000,00 dinara

  98.

  Gordana Rosčić, Kikinda

  5.000,00 dinara

  99.

  Lepomir Ivković, Beograd

  5.890,00 dinara

  100.

  Dunav osiguranje

  500.000,00 dinara

  101.

  Dunav osiguranje

  500.000,00 dinara

  102.

  Dunav osiguranje

  500.000,00 dinara

  103.

  Dunav osiguranje

  400.000,00 dinara

  104.

  Dunav osiguranje

  500.000,00  dinara

  105.

  Učiteljski fakultet, Vranje

  100.000,00 dinara

   106.

  Preduzeće "NIMA"d.o.o., Vranje

    20.000,00 dinara

   107.

  Dunav osiguranje

  1.000.000,00 dinara

  108.

  Dunav osiguranje

  300.000,00 dinara

  109.

  Pozorište "Bora Stanković",sopstveni prihodi

  3.100,00 dinara

  110.

  Dunav osiguranje

  1.200.000,00 dinara

  111.

  Dunav osiguranje

  200.000,00 dinara

  112.

  Dunav osiguranje

  400.000.00 dinara

  113.

  Dunav osiguranje        

    300.000,00 dinara

  114.

  Vladan Vučković, Vranje

  13.200,00 dinara

  115.

  Dunav osiguranje

  700.000,00 dinara

  116.

  Dunav osiguranje

  1.100.000,00 dinara

  117.

  UNICREDIT banka

  30.000,00 dinara

  118.

  Dunav osiguranje

  1.200.000,00 dinara

  119.

  Opština Pirot                                                          

  100.000,00 dinara

  120.

  Dunav osiguranje

  500.000,00 dinara

  121.

  Dunav osiguranje

  800.000,00 dinara

  122.

  Dunav osiguranje

  700.000,00 dinara

  123.

  Dunav osiguranje

  500.000,00 dinara

  124.

  Dunav osiguranje

  1.000.000,00 dinara

  125.

  Telenor doo - sms

  7.619,88 dinara

  126.

  Dunav osiguranje

  500.000,00 dinara

  127.

  Dunav osiguranje                                                      

    328.753,00 dinara

  128.

  JU"Narodni univerzitet"

   1.500,00 dinara

  129.

  Dunav osiguranje

   400.000,00 dinara

  130.

  Dunav osiguranje

   200.000,00 dinara

  131.

  Turistička organizacija Vranje

  1.500,00 dinara

  132.

  Omladinski savez

  1.200,00 dinara

  133.

  Dunav osiguranje

  600.000,00 dinara

  134.

  Dunav osiguranje

      100.000,00 dinara

  135.

  Dunav osiguranje

  300.000,00 dinara

  136.

  Sportski savez Vranje

  2.000,00 dinara

  137.

  UNICREDIT BANK Srbija

  126.120,00 dinara

  138.

  Opština Negotin

  50.000,00 dinara

  139.

  JP"Vodovod" Vranje

  5.000,00 dinara

  140.

  Dunav osiguranje

  500.000,00 dinara

  141.

  Veće Saveza Sindikata Vranje

  1.200.00 dinara

  142.

  Dunav osiguranje

  700.000,00 dinara

  143.

  VIP Mobile doo                                               

  6.900,00 dinara

  144.

  OŠ"Vuk Karadžić" Vranje

  10.000,00 dinara

  145.

  Kavim-Jedinstvo

  2.000,00 dinara

  146.

  Dunav osiguranje

  900.000,00 dinara

  147.

  LASEN TURS

  5.000,00 dinara

  148.

  Spec.bolnica za reh. Vranjska Banja

  10.000,00 dinara

  149.

  Dunav osiguranje

  400.000,00 dinara

  150.

  Dunav osiguranje

  200.000,00 dinara

  151.

  Suzana Antić                                               

      750,00 dinara

  152.

  Org.sindikata fond solidarnosti

  10.000,00 dinara

  153.

  JP RTV

  1.859,00 dinara

  154.

  Dragan Stanković

  126.000,00 dinara

  155.

  Pozorište Atelje 212 Beograd

  56.900,00 dinara

  156.

  Dunav osiguranje

  1.300.000,00 dinara

  157.

  Dunav osiguranje

  700.000,00 dinara

  158.

  Rotari klub Vranje

  20.000,00 dinara

  159.

  GKUD "Sevdah"

  103.000,00 dinara

  160.

  Dunav osiguranje

  500.000,00 dinara

  161.

  Dunav osiguranje

  200.000,00 dinara

  162.

  Telenor

  10.620,12 dinara

  163.

  Dunav osiguranje

  1.300.000,00 dinara

  164.

  Dunav osiguranje

  200.000,00 dinara

  165.

  Knjaž.Srpski teatar - Kragujevac

  30.000,00 dinara

  166.

  Dunav osiguranje

  500.000,00 dinara

  167.

   JU"Pozorište B.S"

  24.500,00 dinara

  168.

   Jasmina Antić

  5.000,00 dinara

  169.

   Sindikalna organizacija zdravs.

  2.000,00 dinara

  170.

  Uduženje penzionera

  10.000,00 dinara

  171.

   VIP

  5.100,00 dinara

  172.

   Pozorište "Bora Stanković"

  20.000,00 dinara

  173.

   Alfa Olam a.d (sindikat)

  4.000,00 dinara

  174.

   Suzana Ristič

   750,00 dinara

  175.

   Telenor doo

  10.020,00 dinara

  176.

   JP RT Vranje

  1.859,00 dinara

  177.

   Mikić Dragan

  50.000,00 dinara

  178.

   Snežana Stanković                    

  5.300,00 dinara

  179.

   VIP

  6.780,00 dinara

  180.

   JP RT Vranje

  2.086,00 dinara

  181.

   OŠ"Jovan Jovanović Zmaj"

  1.950,00 dinara

  182.

   Tihomir Arsić

  106.000,00 dinara

  183.

   Telenor

  12.899,07 dinara

  184.

   Marija Nikolić, Vranje

  1.000,00 dinara

  185.

   JP Zavod za urbanizam Vranje

  11.000,00 dinara

  186.

   JP Novi Dom Vranje

  10.000,00 dinara

  187.

   Đorđević Boban

  11.000,00 dinara

  188.

   JU Narodni univerzitet

  10.000,00 dinara

  189.

   JP RT Vranje

  2.086,00 dinara

  190.

   JP RT Vranje

  20.000,00 dinara

   191.

   OŠ"1.maj" Vrtogoš

  4.860,00 dinara 

   192.

   Tehnička škola Vranje

  2.170,00 dinara 

   193.

   Hemijsko tehnološka škola

  17.500,00 dinara

   194.

   Hemijsko tehnološka škola

  7.900,00 dinara 

   195.

   Medicinska škola 

  23.600,00 dinara 

   196.

   OŠ"Dositej Obradović"

  9.470,00 dinara 

   197.

   OŠ"J.J.Zmaj"

  12.820,00 dinara 

   198.

   OŠ"Branko Radičević"

  12.140,00 dinara 

   199.

   OŠ"Radoje Domanović"

  6.850,00 dinara 

   200.

   OŠ"Branislav Nušić"

  3.310,00 dinara 

   201.

   OŠ"Svetozar Marković"

  8.850,00 dinara 

   202.

   OŠ"Predrag Devidžić"

  8.251,00 dinara 

   203.

   Gimnazija "Bora Stanković"

  3.500,00 dinara 

   204.

   VIP Mobile doo

  780,00 dinara 

   205.

   Ekonomsko trgovinska škola

  12.670,00 dinara 

   206.

   Dragan Anđelković Vranje

  12.320,00 dinara 

   207.

   Nasko Petrušević

  6.250,00 dinara 

   208.

   Telenor doo

  1.980,75 dinara 

   209.

   VIP 

  540,00 dinara 

   210.

   Odeljenje II2 Gimnazije"Bora Stanković"

  800,00 dinara 

   211.

   Telenor 

  360,00 dinara 

   212.

   Kreativa edukativa

  8.300,00 dinara 

   213.

   Telenor

  120,00 dinara
   214.  JP RT Vranje

  8.086,00 dinara 

   215.

   Aerodrom "Nikola Tesla"

  150.000,00 dinara 

   216.

   Slađana Mitić, Vranje

  13.500,00 dinara 

   217.

   uplata

  10.100,00 dinara 

   218.

  Mila Kostić- Dubnica

  2.500,00 dinara

   219.

   Saša Stojković -Tim za razvoj i integracije

  3.000,00 dinara

   220.

   221.

  222.

  223.

  224.

  225.

  226.

  227.

  228.

  229.

  230.

  231.

  232.

  233.    

  234.

  235. 

  Transferi u okviru državnih organa

  Slobodan Joksimović

  Ljiljana Radivojević

  Esnaf udruženje za zaštitu starih zanata

  Kreativa-edukativa

  Kreativa-edukativa

  Tehnička škola- Smederevo

  Valentina Zlatanović - Užice

  Atom Hostel BG

  Jelena Marinković

  Dragan Živković

  Vesna Jovanović 

  Vladimir Arsić

  Telenor doo

  Marko Šehamehmeda Sokolovića

  Telenor doo

  25.000.000,00 dinara

       15.000,00 dinara

       50.000,00 dinara

         5.600,00 dinara

         6.250,00 dinara

         2.850.00 dinara

         5.890.00 dinara

        11.000.00 dinara

  1.OOO dinara

  12.400 dinara

   4.970 dinara

  30.000 dinara

  100 dinara

  4.320 dinara

  1.000 dinara

   4.320 dinara