Javne ustanove

Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite

 • Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite

  Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite je u nadležnosti Grada Vranja, formiran Odlukom Skupštine grada Vranja 26.01.2008. godine.

  Osnovna delatnost Centra:

  • Prihvatna stanica (prihvatilište) za decu i omladinu;
  • Prihvatna stanica (prihvatilište) za odrasla i stara lica;
  • Prihvatilište za žrtve porodčnog nasilja;
  • Dnevni boravak za decu i omladinu sa posebnim potrebama.

   

   

   

   

   

   

   

  Adresa: Moše Pijade bb

  Telefon/fax 017/421-703
  E-mail:  info@cszvr.org.rs

  Sajt: http://www.cszvr.org.rs/