Javne ustanove

Sportski objekti

 • Sportski objekti

  Skupština opštine Vranje je 21. 04. 1992. godine donela Odluku o osnivanju javne ustanove za sport i rekreaciju.

  Obavlja delatnosti od opšteg interesa.  Takođe, održava objekate i pruža usluge građanima i sportistima za takmičarske, trenažne i rekreativne aktivnosti u sportskim objektima.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Struktura
  Poslovodni organ

  • Služba za opšte i zajedničke poslove
  • Služba organizacije sportske rekreacije
  • Služba održavanja objekta i uređaja
  • Služba održavanje higijene

   

  Adresa:Bulevar Avnoja 1
  Telefon:017/421-426 i 432-500 

  Gradski stadion: 017/420-100

  E-mail:

  kontakt@sportskahalavranje.rs
  direktor@sportskahalavranje.rs
  nabavka@sportskahalavranje.rs

   

  Sajt:  www.sportskahalavranje.rs