Javne ustanove

Istorijski arhiv ,,31. januar"

 • Istorijski arhiv

  Osnovana kao ustanova zaštite od posebnog društvenog značaja koja u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima obavlja poslove evidencije i zaštite arhivske građe i registraturskog materijala, vrši preuzimanje arhivske građe, daje informacije korisnicima arhivske građe, radi na kulturno-prosvetnoj i obrazovnoj delatnosti, ima izložbenu i izdavačku delatnost i drugo.

   

   

   

   

   

  Struktura

  • Služba evidencije i zaštite arhivske građe i registraturskog materijala van Arhiva 
  • Služba depoa i tehničke zaštite
  • Služba sređivanja i obrade arhivske građe
  • Služba digitalizacije arhivske građe
  • Služba informativne, kulturno-prosvetne, obrazovne i propagandne delatnosti
  • Služba za opšte poslove

   

   

  Adresa: Partizanska 17/a 
  Telefon:017/ 423-334, 017/417-042
  E-mail:
   istarhivvr@googlemail.com 
  Sajt: www.vranjearhiv.com