Gradske vesti

Okrugli sto o zaštiti žena i dece od nasilja u porodici

20. april 2017, Vranje
  • U susret početku primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, Zaštitnik građana organizuje okrugli sto u Vranju na temu zaštite žena i dece od nasilja u porodici i partnerskim odnosima. Novi zakon počinje da se primenjuje 1. juna, a susret Zaštitnika građana, sa predstavnicima centara za socijalni rad, policije, zdravstvenih ustanova, sudova i tužilaštava, biće posvećen pitanju spremnosti svih nadležnih ustanova i institucija u sistemu zaštite žena i dece da spreče i suprotstave se nasilju. Govoriće se i o utvrđivanju problema i nedostataka u funkcionisanju sistema zaštite i merama za njihovo otklanjanje, a Zaštitnik građana će predstaviti i svoje posebne izveštaje o zaštiti žena od nasilja i 104 sistemske preporuke koje je, nakon ispitivanja više desetina slučajeva, uputio organima tokom 2016. godine. Kako je planirano, na okruglom stolu u Vranju, između ostalih, govoriće Gordana Stevanović, zamenica Zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost i Nataša Jović, pomoćnica Generalnog sekretara Stručne službe Zaštitnika građana. Okrugli sto biće održan u sali Pčinjskog upravnog okruga, u petak 21. aprila, u 10 sati. Sastanci se organizuju uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.