Info vesti

Odeljenja - Procena uticaja na životnu sredinu

08. februar 2018, Vranje
 • Odeljenje za privredu, ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine grada Vranja je na zahtev nosioca projekta, Preduzeća za telekomunikacije„Telekom Srbija” a. d., Beograd, Takovska br. 2, Beograd, izvršna jedinica Vranje, Ul. Kralja Stefana Prvovenčanog br. 136,  Vranje, broj 501 – 144/2017 – 06 od 09. 11. 2017. godine, sproveo postupak odlučivanja o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta radio – bazne stanice „Vranje Partizanski put VRU41, VRL41 ” na životnu sredinu, u Ul. Partizanski put bb, u Vranju, na KP br. 11089/1 KO Vranje 1.

            Nakon sprovedenog postupka i predloga Tehničke komisije, Odeljenje za privredu, ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine grada Vranja, doneo je rešenje kojim se daje saglasnost na Studiju o proceni uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu.

  Rešenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza nosioca projekta da predmetno postrojenje realizuje u svemu sa uslovima i merama zaštite životne sredine utvrđenim u Studiji, koje se odnose na:

  1. mere predviđene u cilju sprečavanja, smanjenja, i gde je to moguće, otklanjanja svakog značajnog štetnog uticaja na životnu sredinu,
  2. program praćenja uticaja na životnu sredinu.

            Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid u doneto rešenje u prostorijama Odeljenja za privredu, ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine, u Vranju, u Ulici Save Kovačevića br. 3, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

            Nosilac projekta i predstavnici zainteresovane javnosti mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rešenja, odnosno od dana objavljivanja obaveštenja o donetom rešenju na sajtu GU Vranje.

            Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 25. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 135/04 i br. 36/09).