Gradske vesti

Raspisan javni konkurs za postavljanje zamenika načelnika GU

14. februar 2018, Vranje
  • Gradsko Veće grada Vranja raspisalo je javni konkurs za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave grada Vranja na 5 godina. Preme Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi zamenik načelnika Gradske uprave Grada Vranja zamenjuje načelnika Gradske uprave u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja svoju dužnost, u skladu sa zakonom, Statutom grada, odlukama Skupštine grada, Gradskog Veća i Gradonačelnika. Takođe, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Gradske uprave, po ovlaščenju načelnika Gradske uprave. Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15 dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama. Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa kandidat može dostaviti lično ili  preporučenom pošiljkom na adresu Gradsko veće, ul.Kralja Milana br.1, sa naznakom ,,Prijava na Javni konkurs za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave grada Vranja“.