Gradske vesti

Izrada strateškog dokumenta za zaštitu zdravlja migranata

09. avgust 2018, Vranje
  • Izrada strateškog dokumenta za zaštitu zdravlja migranata
    1/1

    U maloj sali Skupštine održan je sastanak o nastavku aktivnosti na  izradi Lokalnog akcionog plana za krizne situacije i uticaj na zdravlje migranata, kojem su u ime gradskog rukovodstva prisustvovali dr Aleksandar Stajić i Aleksandar Tomić, pomoćnici gradonačelnika. Razgovor o preduzimanju daljih mera na izradi ovog važnog dokumenta vođen je sa   dr Jasminom Tanasković iz SKGO, Predragom  Životićem  koordinatorom projekta u SZO ,,Otvorene zajednice-uspešne zajednice“ i ostalim relevantnim subjektima. Dogovoreno je da se u narednom periodu najpre uradi plan aktivnosti u cilju što adekvatnije zaštite zdravlja migranata. Nakon toga, sledi usvajanja ovog strateškog dokumenta za Grad Vranje koji će omogućiti lakše upravljanje rizikom u mogućim kriznim situacijama izazvanih velikim prilivima migranata i predstavljati osnovu za apliciranje kod donatora za obezbeđivanje zdravstvenih sredstava i opreme.