Info vesti

Odeljenja - Rani javni uvid-Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije privredno-radne zone Bunuševac u Vranju

10. avgust 2018, Vranje
 • Odeljenje za urbanizam, imovinsko pravne poslove ,komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine i Komisija za planove Skupštine grada Vranja Na  osnovu  člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) oglašava


  RANI JAVNI UVID
  povodom izrade
  IZMENA I DOPUNA
  PLANA DETALjNE REGULACIJE PRIVREDNO-RADNE ZONE BUNUŠEVAC U VRANjU

       

  Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije privredno- radne zone Bunuševac u  Vranju objavljena je u „Službenom glasniku grada Vranja”, broj 21/2018.
      Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije privredno- radne zone Bunuševac u  Vranju  na životnu sredinu objavljena je u „Službenom glasniku grada Vranja”, broj 18/2018.
      Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od16. avgusta 2018. godine do 30. avgusta 2018. godine.  Plan će biti izložen na internet stranicama grada Vranja i JP “Zavod za urbanizam” Vranje kao i u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove ,komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine, Ulica Ive Lole Ribara broj 1, I sprat, u Vranju i u prostorijama JP ''Zavod za urbanizam'' Vranje, Ulica Ive Lole Ribara broj 1, II sprat, svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 časova, uz obezbeđenu stručnu pomoć za pružanje potrebnih informacija, tumačenja pojedinih rešenja i eventualnog davanja primedbi na plan.
      Grad Vranje, kao nosilac izrade Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije privredno- radne zone Bunuševac u  Vranju organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja, i dr.
      Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.
      Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Odeljenju za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje – Komisiji za planove,  Kralja Milana 1, 17501 Vranje, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 30.08.2018. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade predmetnog plana detaljne regulacije mogu uticati na planska rešenja.