Info vesti

Narodni univerzitet - Programi intenzivnih obuka u Narodnom univerzitetu u Vranju

09. oktobar 2018, Vranje
 • Javna ustanova Narodni univerzitet u Vranju poziva sve zainteresovne koji žele da pokrenu privatan biznis ili unaprede svoje dosadašnje iskustvo u radu da prisustvuju jednodnevnim obukama u trajanju od po 8 sati. 

  U pitanju su sledeće obuke:
  • Poslovna o buka za poljoprivrednike
  • Izrada biznis planova
  • Internet marketing
  • Izrada poslovnih blogova
  • Event menadžment (organizacija događaja)

  Obuke su namenjene vlasnicima poljoprivrednih gazdinstava, nevladinom sektoru, privatnim preduzetnicima i svima koji su zainteresovani za sticanje novih znanja i veština. Cilj je da se olakša i pojasni poslovanje u poljoprivredi, kao i značaj zadruga; da se usvoji znanje koje će biti praktično primenljivo u različitim oblastima poslovanja i marketinga. Predavači su sertifikovani treneri za izvođenje poslovnih obuka.
  Nakon obuke polaznici dobijaju uverenje o stručnoj osposobljenosti.
  Cena obuke je 2.500 dinara, a nezaposleni imaju popust od 30%.
  Obuka će se organizovati u prostorijama Narodnog univerziteta ili u prostorijama seoskih mesnih zajednica, ako je veći broj prijavljenih iz tog mesta.

 • Adresa: 29. novembra 2 
  Telefon:017/414-369
  E-mail:  narodniuniverzitet@gmail.com