Info vesti

Odeljenja - Obaveštenje - mala hidroelektrana „Lajkovica”

17. oktobar 2018, Vranje
  • Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine grada Vranja je na zahtev nosioca projekta, AVG HYDRO POWER d.o.o., Ul. Primorska br. 2, Vranje, sproveo postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta mala hidroelektrana „Lajkovica”, instalisane snage 360 kW, na Novoselskoj reci, čija se realizacija planira na KP br. 1/2 KO Nesvrta.

    U sprovedenom postupku doneto je rešenje kojim je utvrđeno da za predmetni projekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu. Ovim rešenjem utvrđeni su uslovi i mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnog uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu i ukoliko se ispoštuju isti, neće predstavljati rizik po životnu sredinu i stanovništvo u okruženju.

    Navedeno rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i raspoloživih podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima navedenog projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir kriterijumi propisani Uredbom o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 114/2008).

              Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti javni uvid u doneto rešenje u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine u Vranju, u Ulici Ive Lole Ribara br. 1, u kancelariji br. 15, u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Takođe mogu izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

              Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10. i člana 29. stav 2. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 135/04 i br. 36/09).