Info vesti

Odeljenja - Dopuna dokumentacije za podsticaje u poljoprivredi za 2019. godinu

09. jul 2019, Vranje
 • Gradska uprava Grada Vranja, obaveštava registrovane poljoprivredne proizvođače, koji su podneli Prijavu za dodelu podsticaja za investicije u  poljoprivredi u 2019. godini, za nabavku ovaca, ovnova, koza i jaraca, da imaju rok do 15. jula 2019.godine za dostavu potrebne dokumentacije.

  Podsećanja radi, ona obuhvata:

  1.  popunjenu Prijavu sa obaveznim potpisom podnosioca;

  2. dokaz o aktivnom statusu registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sa podacima o gazdinstvu i podacima o poljoprivrednoj proizvodnji;

  3.  uverenje lokalne poreske administracije (LPA);

  4.  fotokopiju lične karte podnosioca;

  5. račun za kupljenu investiciju i kupoprodajni ugovor sa nalogom za uplatu i overenim izvodom iz banke.

  6.  izvod iz matične evidencije ili pedigre za kupljena grla ovaca, ovnova, koza i jaraca.

  7.  uverenje o zdravstvenom stanju

  8.  uverenje o transportu (za grla kupljena van teritorije Pčinjskog okruga).

   

  Za bliže informacije svi zainteresovani se mogu obratiti Odeljenju za privredu, ekonomski razvoj i građevinsko zemljište, u kancelariji br. 37 Gradske uprave, gde se i dostavlja potrebna dokumentacija. Kontakt telefon: 017/402-348, svakog radnog dana od 07:30 – 15:30 časova.