Gradske vesti

Raspisan Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata verskih zajednica

10. februar 2020, Vranje
  • Raspisan Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata verskih zajednica u 2020. godini
    1/1

    Gradsko veće raspisalo je Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica  iz budžeta grada Vranja u 2020. godini.  Sredstva koja se po projektima opredele iz budžeta prevashodno se odnose na: obnovu postojećih crkvenih objekata koji su bez obnove duži vremenski period, a posebno crkvenih objekata koji su spomenici kulture, obnovu parohijskih domova i verskih objekata-spomenika,  obnovu ikona, verskih i sakralnih predmeta, stavljanje novih fasada i krečenje crkvenih objekata, obnovu krovova koji prokišnjavaju na crkvenim objektima, saniranje vlage na crkvenim zidovima, izgradnju novih i obnovu propalih ograda oko crkvenih objekata, organizovanje tradicionalnih godišnjica koje su posvećene imenu koje crkva nosi i organizovanje crkvenih manifestacija. Ukupan iznos sredstava planiran za finansiranje ili sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta grada Vranja u 2020. godini u skladu sa Odlukom o budžetu Grada Vranja za 2020. godinu, iznosi 5.000.000 dinara. Pravo podnošenja prijava za finansiranje ili sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta Grada Vranja imaju crkve i verske zajednice koje su upisane u Registar crkava i verskih zajednica pri ministarstvu Vlade Republike Srbije nadležnom za poslove vera, nalaze se na teritoriji grada Vranja i projekat realizuju na teritoriji grada Vranja. Jedna crkva, odnosno verska zajednica može učestvovati sa najviše jednim predlogom projekta. Udruženje podnosi prijavu na konkurs koja podrazumeva podnošenje konkursne dokumentacije u predviđenom roku Кomisiji. Projekat se mora realizovati najkasnije do 30. novembra 2020. godine. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objavljivanja konkursa, zaključno sa 25.02.2020. godine. Popunjeni, overeni i odštampani prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavlja se Кomisiji za sprovođenje konkursa za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama, u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava na konkurs za finansiranje projekata od javnog interesa koja realizuju crkve i verske zajednice iz budžeta Grada Vranja, sa naznakom ,,ne otvarati“. Prijave dostaviti poštom na adresu grad Vranje, Gradska uprava, ulica Кralja Milana br.1, ili lično na pisarnicu u zgradi Gradske uprave.