Gradske vesti

Obaveštenje Lokalne poreske administracije

13. februar 2020, Vranje
  • Obaveštenje Lokalne poreske administracije
    1/1

    Lokalna poreska administracija Gradske uprave Grada Vranja, obaveštava sve poreske obveznike da su dužni da do 14. februara 2020. godine, plate prvu akontaciju poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica po rešenju iz 2019. godine. Redovnim i blagovremenim izmirenjem poreza, obveznici izbegavaju gužve prilikom plaćanja, kao i obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja uplata. Za sva sporna pitanja i proveru stanja, poreski obveznik može se lično informisati u Gradskoj upravi u Odseku lokalne poreske administacije, putem brojeva telefona: 017/402-392, 402-397, 402-331 ili veb aplikacije Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije (https://lpa.gov.rs). Korisnici koji su u prethodnom periodu već registrovani u LPA i imaju otvoreno korisničko ime i šifru mogu pristupiti navedenom portalu, dok novi korisnici nalog za pristup (korisničko ime i šifru) otvaraju u Lokalnoj poreskoj administraciji i on važi na čitavoj teritoriji Republike Srbije. Nakon brze registracije, poreski obveznici dobijaju uvid u kompletne podatke o zaduživanju, na analitičkoj kartici po svim osnovama kojima se duže.