Gradske vesti

Pojačana kontrola poštovanja mera za zaštitu od širenja virusa COVID 19

24. jun 2020, Vranje
  • Gradski štab za vanredne situacije obaveštava  građane, da će u okviru mera za  sprečavanje širenja virusa COVID 19, od sutra, u ranim jutarnjim časovima, biti nastavljena  dezinfekcija  sabraćajnica u gradu, javnih površina i pijačnih prostora, koju će sprovesti JP ,,Vodovod"i JKP ,,Komrad". Formirani stručnо operativni timоvi za praćenje stanja u okviru privrednih subjekata, pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju prevoz putnika, kao i javnih i komunalnih preduzeća,  pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo, usluge u oblasti ugostiteljstva, i usluge u trgovinskim centrima i sličnim objektima, kao i tim za praćenje stanja u okviru školskih i predškolskih ustanova, i ustanova čiji je osnivač Grad Vranje, pojačaće kontrolu poštovanja preventivnih mera zaštite od virusa COVID 19. Biće pojačana kontrola i od strane sanitarne inspekcije i inspekcije rada i sabraćajne inspekcije. Pravna lica i preduzetnici, koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo, usluge u oblasti ugostiteljstva, kao i usluge u trgovinskim centrima i sličnim objektima dužni su da preduzimaju sve neophodne preventivne mere. U vezi s tim, Gradski štab za vanredne situacije obaveštava sva pravna lica i preduzetnike da su dužni da, u skladu sa Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Sl. Glasnik RS“, br. 66/2020), primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19. To podrazumeva organizovanje procesa rada koji obezbeđuje održavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra.  Obavezna je  dezinfekcija mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku. Takođe, obavezna je upotreba zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica od strane zaposlenih. U slučaju manjeg rastojanja od dva metra između korisnika obavezno je pružanje usluga uz primenu staklene, plastične ili slične barijere, uz obaveznu dezinfekciju prostorija i podova, upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica i od korisnika usluga. Poslodavac je dužan da u cilju osiguranja zaštite i zdravlja zaposlenih, radno angažovanih i stranaka obezbedi sve, opšte, posebne i vanredne mere koje se odnose na higijensku sigurnost objekata i lica. Gradski štab za vanredne situacije apeluje na pravna lica, preduzetnike, korisnike usluga i na sve građane da se odgovorno ponašaju i preduzimaju sve neophodne preventivne mere zaštite od virusa COVID-19.