Info vesti

Vodovod - Dnevne aktivnosti

06. april 2021, Vranje
 • Radnici JP ,,Vodovod" danas će biti angažovani na izradi priključka na vodovodnoj  mreži u Ulici Bosanskoj i sanaciji postojećeg priključka  na vodovodnoj mreži u naselju Donji Asambair. Takođe, planiran je nastavak radova na izradi priključka na vodovodnoj  mreži u Ulici Dr Kopše i postavljanje behaton kocke na trotoaru, posle sanirane havarije, u Ulici Omladinskih brigada. 

   

   

 • Adresa: Beogradska 63
  Telefon:017/421-601
  E-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs
  www.
  vodovodvranje.rs