Info vesti

Odeljenja - Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine

19. januar 2022, Vranje
 •        OBAVEŠTENjE O DOSTAVLjANjU PODATAKA ZA LOKALNI REGISTAR IZVORA ZAGAĐIVANjA


  Grad Vranje – Gradska uprava grada Vranja, Odeljenje za urbanizam, imovinsko – pravne poslove, komunalno – stambene delatnosti i zaštitu životne sredine obaveštava sve privredne subjekte sa teritorije grada Vranja da su u obavezi da dostave podatke za Lokalni registar izvora zagađivanja.
  Podatke za Lokalni registar izvora zagađivanja u obavezi su da dostave privredni subjekti sa teritorije grada Vranja koji predstavljaju izvore zagađivanja različitih delatnosti koje su definisane u Listi 2. Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja kao i metodologiji za vrste, načine o rokove prikupljanja podataka („Službeni glasnik RS“, br. 91/10, 10/13 i 98/16).
  U skladu sa članom 7. napred navedenog Pravilnika, podaci za Lokalni registar se dostavljaju na propisanim Obrascima na sledeći način:
  1. jedan popunjen komplet obrazaca odštampan u papirnoj formi ukoričen u jedinstven dokument, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica na adresu:
  • GU Vranje, Kralja Milana br. 1, 17500 Vranje i
  2. jedan elektronski popunjen komplet obrazaca na kompakt disku (CD) ili na mejl adresu:
  • ekovranje@gmail.com,
  • zivotnasredina@vranje.org.rs,
  • marija.blagojevic@vranje.org.rs

  Podaci se dostavljaju najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu i obuhvataju period od 01. januara do 31. decembra.