Gradske vesti

Grad Vranje u Registru investicionih lokacija

19. maj 2022, Vranje
  • Grad Vranje u Registru investicionih lokacijaGrad Vranje u Registru investicionih lokacijaGrad Vranje u Registru investicionih lokacija
    1/3

    U okviru projekta „Unapređenje poslovne klime u Srbiji“, koji je podržan od Republičkog geodetskog zavoda, Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Švedske agencije za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta – Lantmateriet, Grad Vranje je krajem 2019. godine odabran kao pilot grad u ovom projektu. Cilj projekta je uspostavljanje Nacionalnog registra investicionih lokacija putem digitalne platforme. Potencijalni investitori mogu na ovaj način da ostvare komunikaciju sa organima lokalne samouprave i ulože investiciju na određenu lokaciju. Aplikacija omogućava pretraživanje po više parametara kako bi potencijalni investitor sagledao u potpunosti sve lokacije koje su mu od interesa. Navedeni projekat predstavlja jednu u nizu aktivnosti u procesu razvoja elektronske uprave Republike Srbije, doprinosi jačanju nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka i ekonomije zasnovanoj na znanju i inovacijama. Osnivanjem Nacionalnog registra investicionih lokacija, grad Vranje zajedno sa ostalim jedinicama lokalne samouprave koje su uključene u ovaj projekat, imaju svoje investicione lokacije na digitalnoj platformi Republičkog geodetskog zavoda. Aplikaciji se može pristupiti putem linka: https://ril.geosrbija.rs/location-pool/.

    Kao deo aktivnosti vezanih za učešće grada na projektu, sprovedena je studijska poseta Kraljevini Švedskoj. Studijska posetagradu Stokholm (opštine Naka i Valentuna) i gradu Jevle gde je sedište projektnog partnera Lantmäteriet imala je za cilj uspešnu razmenu stečenih znanja i iskustava u sledećim oblastima: način izrade planske dokumentacije i dobijanje građevinske dozvole,unapređenje procesa u radu JLS putem digitalizacije i otvorenih podataka i podizanje svesti opštinskog menadžmenta o saradnji sa drugim opštinama.