• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Привремени орган

Члан Привременог органа Боривоје Антић

Рођен је 15.1.1975. године у Врању. Основну и средњу економску школу завршио је у Врању. Дипломирао је на Универзитету УНИОН у Београду и стекао звање дипломирани економиста. Од 1996.године бавио се приватним предузетништвом. Био је председник ФК ,,Динамо“ из Врања и помоћник градоначелника за буџет и финансије. Од 2018. године обавља функцију извршног директора ЈП ,,Нови Дом“ и члан је комисије за мандатно имунитетска и административна питања и избор и именовања. Ожењен је и отац два детета.


Привремени орган