• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

22. septembar 2023.

GIS - Katastar divljih deponija (Grad Vranje)

GIS Vranje GeoPortal objavljuje prostorne podatke Katastar divljih deponija. U 2023. godini, na teritoriji grada Vranja, identifikovane su 103 lokacije, od toga 102 divlje deponije i 1 nesanitarna deponija – smetlište. Procenjene površine i količine deponovanog otpada na smetlištima, koje su evidentirane terenskim obilaskom, kao i osnovni podaci o samom smetlištu, dati su za svaku lokaciju zasebno i potkrepljeni foto dokumentacijom.

Grupa “RGZ slojevi” pruža uvid u podatke iz katastra nepokretnosti: granice katastarskih opština na teritoriji grada Vranja, katastarske parcele, objekte, ulice i kućne brojeve.

Tematskoj karti možete pristupiti na adresi: 

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/2232