• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

4. mart 2024.

Sutra sednica Gradskog veća

Gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković sazvao je za sutra, 5. mart, šestu sednicu Gradskog veća na kojoj će između ostalog biti razmatrani Programi rada za 2024. godinu sa finanijskim planovima poslovanja javnih ustanova:  Centar za socijalni rad, Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite, Pozorište ,,Bora Stanković“, Javna biblioteka ,,Bora Stanković“, Narodni muzej, Istorijski arhiv ,,31. januar“, Narodni univerzitet, Škola animiranog filma, Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima u svojini grada Vranja u svojini grada Vranja-Sportski objekti, Kulturno obrazovni centra Vranje i Turistička organizacija. Članovi Gradskog veća razmatraće i Tekst javnog oglasa za davanje u zakup lokacija za postavljanje oglasnih panoa/bilborda na teritoriji Grada Vranja putem javnog nadmetanja i Predlog rešenja o obrazovanju Organizacionog odbora za realizaciju manifestacije ,,Borini književni dani“. Nakon sednice biće izdato saopštenje za javnost.