Info vesti

Odeljenja - Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na žs projekta izgradnja industrijske zgrade asfaltna baza

12. april 2021, Vranje
 • Republika Srbija
  GRAD VRANJE
  GRADSКA UPRAVA
  Odeljenje za urbanizam,
  imovinsko-pravne poslove,
  komunalno-stambene delatnosti
  i zaštitu životne sredine
  Broj: 501 – 22/2021 – 08
  Dana 12. 04. 2021. godine
  V R A NJ E

   

   

  O B A V E Š T E NJ E

   

   

     Grad Vranje – Gradska uprava grada Vranja, Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine obaveštava zainteresovane organe, organizacije i javnost da je podnet Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta:

     1. Izgradnja industrijske zgrade – asfaltna baza (45t/sat) sa pratećim objektima na КP br. 602 КO Кupinince, u selu Кupinince, na teritoriji grada Vranja. Nosilac projekta je Privredno društvo na veliko i malo Кupinince D.O.O. Vranje, Ul. Partizanski put bb, 17500 Vranje.

     Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta može se izvršiti u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine, u Vranju, u Ul. Ive Lole Ribara br. 1, u kancelariji br. 15, u periodu od 12. 04. 2021. – 23. 04. 2021. godine, u vremenu od 10,00 – 13,00 časova.

     Molimo vas da, u roku od 10 dana od dana oglašavanja ovog obaveštenja, dostavite mišljenje o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu ovom nadležnom organu.

     Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10. stav 1. i 2. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 135/04 i br. 36/09).