Info vesti

Odeljenja - Izgradnja postrojenja za privremeno skladištenje i tretman neopasnog otpada (papir i plastika) – ECOCETAS

12. april 2021, Vranje
 •  

  Republika Srbija
  GRAD VRANJE
  GRADSКA UPRAVA
  Odeljenje za urbanizam,
  imovinsko – pravne poslove,
  komunalno – stambene delatnosti
  i zaštitu životne sredine
  Broj: 501 – 23/2021 – 08
  Dana 09. 04. 2021. godine
  V R A NJ E

   

   

  O B A V E Š T E NJ E

   

   

       Grad Vranje – Gradska uprava grada Vranja, Odeljenje za urbanizam, imovinsko – pravne poslove, komunalno – stambene delatnosti i zaštitu životne sredine obaveštava zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost da je podnet zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEКTA:
     1. Izgradnja postrojenja za privremeno skladištenje i tretman neopasnog otpada (papir i plastika), čija se realizacija planira na katastarskoj parceli broj 10214, КO Vranje 1, Ul. Radnička bb, 17500 Vranje. Nosilac projekta je „ECOCETAS DOO TRGOVIŠTE“, Ul. Petnaesti septembar br. 8, Trgovište.
     Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta može se izvršiti u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko – pravne poslove, komunalno – stambene delatnosti i zaštitu životne sredine, u Ulici Ive Lole Ribara br. 1, u Vranju, u kancelariji br. 15, u periodu od 12.04.2021. – 04.05.2021. godine, u vremenu od 10,00 – 13,00 časova, kao i na zvaničnom sajtu GU Vranje  www.vranje.org.rs/vesti .
     Obaveštavamo zainteresovanu javnost da se u gore navedenom roku, može izvršiti javni uvid i dostaviti mišljenje u pisanom obliku o zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, ovom nadležnom organu.
     JAVNA PREZENTACIJA I JAVNA RASPRAVA o predmetnoj studiji o proceni uticaja biće održana u sali Skupštine grada Vranja, u Ulici Кralja Milana br. 1, u Vranju, dana 10. 05. 2021. godine, u 12,00 časova.
     U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj Studiji procene uticaja na životnu sredinu učestvovaće nosilac projekta i obrađivač studije saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09).
  Ovo obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 20. stav 2. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09).