Info vesti

Vodovod - Redovne aktivnosti

27. april 2021, Vranje
  • Kanal džet angažovan je na čišćenju i ispiranju kanalizacione mreže u Južnomoravskoj, Moše Pijade i Ulici Bore Stankovića. Radi se i na čišćenju atmosferskih slivnika u Ul.Kneza Miloša, i na sanaciji havariji u Ul.Esperanto.

  • Adresa: Beogradska 63
    Telefon:017/421-601
    E-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs
    www.
    vodovodvranje.rs