Gradske vesti

Održana 11. sednica Skupštine grada

29. april 2021, Vranje
  • Održana sednica Skupštine gradaOdržana sednica Skupštine gradaOdržana sednica Skupštine gradaOdržana sednica Skupštine gradaOdržana sednica Skupštine gradaOdržana sednica Skupštine grada
    1/6

    Sednica Skupštine grada počela je potvrđivanjem odborničkog mandata Milošu Stamenkoviću iz Vranja,  sa liste Jedinstvene Srbije, koji je izabran umesto Dejana Manića. Nakon toga, odbornici su usvojili Izveštaje o radu sa finansijskim izveštajima za 2020. godinu javnih ustanova: ,,Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite”, ,,Pozorište ,,Bora Stanković”, Javna biblioteka ,,Bora Stanković”, Narodni muzej Vranje, Narodni univerzitet,  Istorijski arhiv ,,31. januar”, ,,Škola animiranog filma”, Turistička organizacija, Regionalni centar za talente, Javna ustanova za sport i rekreaciju-Sportska hala Vranja, Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima u svojini grada Vranja-sportski objekti i Apoteka Vranje. Odbornici su usvojili i Predlog Rešenja o utvrđivanju i promeni naziva ulica u Vranju. Ubuduće  Ul. 29. novembar nosiće naziv Heroji sa Košara, Ulica Moše Pijade biće Ulica Milunke Savić, Matije Gupca  Kralja Aleksandra Krađorđevića, a  Lenjinova dr Dimitrija Jovčića. Ulica Pariske Komune  postaje Bulevar Nikole Tesle, dok će Bulevar AVNOJ-a  nositi ime  Patrijarha Pavla. Novoizgrađena  ulica pored ritejl park ,,Zona” zvaće se Praška. Takođe, usvojena je Odluka o zaduživanju grada Vranja za finasiranje i refinansiranje kapitalnih investicija, koju je obrazložio Bojan Kostić, gradski većnik. ,,Ministarstvo finansija dalo je saglasnost za dugoročno novo kreditno zaduživanje grada Vranja u iznosu od 100 miliona dinara i to za izgradnju vrtića u naselju Raška i gradskih saobraćajnica. Ovom odlukom odobreno je i refinansiranje, odnosno produženje roka otplate postojećih kredita. Razlog ovog zaduženja je osiguranje stabilnog finansiranja investicija u okolnostima pandemije”, rekao je Kostić. Odbornici su usvojili  Odluku o izmenama i dopunama odluke o boravišnoj taksi, kojom je predviđeno smanjenje boravišne takse za 8,3%. Takođe, usvojena je Odluka o izmenama i dopunama odluke o naknadama za usluge koje pruža Gradska uprava, kojom je predviđeno ukidanje naknade takse za fizička lica, koja traže kategorizaciju objekta za smeštaj turista. Zeleno svetlo odbornici su dali i na Odluku o dopunama odluke o naknadama za korišćenje javnih površina, kojom se  privrednim subjektima registrovanim za ugostiteljsku delatnost umanjuje  naknada za korišćenje prostora na javnim površinama za 90%. Umanjenje se odnosi na bašte otvorenog i zatvorenog tipa. Gradski parlament usvojio je  Odluku o dopuni odluke o tehničkom regulisanju saobraćaja na teritoriji grada Vranja, Odluku o izradi Plana detaljne regulacije saobraćajnice, koja povezuje ulicu Maričku sa Regionalnim centrom za upravljanje otpadom ,,Meteris”, Odluku o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Grada Vranja neposrednom pogodbom, kao i Odluku o izmeni i dopuni odluke o materijalnoj podršci porodicama sa decom na teritoriji grada Vranja. Takođe, prihvaćene su Informacije o stanju kriminala, javnog reda i mira i bezbednosti saobraćaja na području grada Vranja za 2020. godinu. Usvojen је zahtev JP,,Vodovod“ Vranje za povećanje cena komunalnih usluga, distribucije vode i odvođenje otpadnih voda, kao i Rešenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka otuđenja pokretnih stvari iz javne svojine grada Vranja, i imenovanju i prestanku mandata članovima upravnih i nadzornih odbora pojedinih javnih ustanova i preduzeća i školskih odbora.