• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

11. јун 2024.

Расписан Јавни позив за подношење захтева за доделу подстицајних средстава у пољопривреди

Град Врање расписао је Јавни позив за подношење захтева за доделу подстицајних средстава у пољопривреди, регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање крава) у 2024. години на територији града Врања. Захтев за доделу подстицаја могу да поднесу носиоци регистрованих пољопривредних газдинства који испуњавају услове овог Јавног позива. Износ регресирања трошкова вештачког осемењавања крава је 100%  цене вештачког осемењавања. Корисници имају право на један покушај по грлу о трошку града уз претходну издату сагласност и то од дана објављивања Јавног позива, а најкасније до 30.11.2024. године или до утрошка опредељених финансијских средстава. Све информације и помоћ приликом конкурисања по Јавном позиву могу се  добити у Служби за пољопривреду, шумарство, водопривреду и рурални развој, канцеларија бр. 37, Градске управе града Врања, улица Краља Милана бр.1. Контакт телефон 017/402-348.