• Grad Vranje
 • ГРАД ВРАЊЕ

  Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

11. јул 2024.

Расписан Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације

Градско веће расписало је Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Врања за 2024. годину.

Предмет Јавног позива је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:

 • замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача
 • постављање термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору
 • постављање термичке изолације испод кровног покривача или таванице
 • замена постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно гориво или електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу
 • уградња топлотних пумпи
 • замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора
 • уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде
 • уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а  максимално до и једнако 10,8 kW;
 • Израда техничке документације према важећој законској регулативи.

 

Укупнa бесповратна средства која град Врање заједно са средствима Министарства додељује путем овог позива износе 16.400.000,00 милиона динара.

Пријава се предаје лично у услужном центру Градске управе града Врања и креће од 22. јула 2024. године.

Јавни позив ће трајати до утрошка средстава, а најдуже до 31.12.2024 године.