• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

11. јун 2024.

Завршена седница Градског већа

На 22. седници Градског већа којом је председавао градоначелник  др Слободан Миленковић између осталог, разматран је и усвојен Предлог правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“. ,,Средства за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова опредељују се Одлуком о буџету града Врања и на основу Уговора између града Врања и Министарства рударства и енергетике. У овом пројекту министарство и град учествују са 50% средстава, а 50% обезбеђују власници породичних кућа или станова. Јавни позив се расписује за следеће мере: замена спољних прозора и врата, постављање термичке изолације зидова, таванице и крова, замена постојећег грејача просторија (котао или пећ) ефикаснијим, замена постојеће или уградња нове цевне мреже, уградња топлотних пумпи које користе енергију ваздуха, воде и земље, опремање система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту, уградња соларних колектора и уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије. Јавни позив за привредна лица је у току и конкурс  траје до 2027. године, док се за грађане посебан  јавни позив расписује сваке године. Ове мере изазавале су велико интересовање и сваке године имамо све већи број заинтересованих за једну од наведених мера“, рекла је Данијела Милосављевић, чланица Грдаског већа.  Чланови Већа усвојили су и  Текст Јавног позива за подношење захтева за доделу подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање крава) на територији града Врања у 2024. години. ,,Средства су планирана Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја из буџета Града Врања за 2024. годину. За ову намену опредељено је  милион динара. За регресирање трошкова вештачког осемењивања имају право да се јаве пре свега физичка лица, која су носиоци комерцијалног регистрованог породичног пољопривредног газдинства, затим предузетници, привредна друштва, верске заједнице, земљорадничке задруге које имају најмање пет чланова, који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу,  установе, школе, манастири и цркве. Јавни позив ће бити објављен на сајту града, а мера траје до 30. новембрс 2024. године“, истакла је чланица Грдаског већа Данијела Милосављевић.

Такође, на данашњој седници усвојен је Предлог Одлуке  о одобравању и финансирању посебних програма у области  спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у Врању  из буџета града у 2024. години, као и Предлог Решења о именовању Комисије за избор програма из области спорта на територији града Врања. Такође, прихваћени су  Предлог Решења о образовању Организационог одбора за обележавање 100 година  тениса у Врању и Предлог Решења о измени Решења  о именовању Комисије за утврђивање испуњености услова и доделу грантова у оквиру пројекта „Предузетништво – темељ  локалног и регионалног развоја.