• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Инвестиционе локације

Инвестиционе локације

Расположиве локације за инвестирање на територији града са пратећим информацијама/параметрима које одређују локацију (власништво, планско-урбанистички основ, информације о инфраструктури итд) су гео-референциране и видљиве у Географско-информационом систему града Врања – ГИС Врање https://www.gisvranje.org.rs/#/

Инвестиционе локације, са посебним освртом на Слободну зону Врање су гео-референциране, са омогућеним приступом преко Републичког геодетског завода, портал Геосрбија https://geosrbija.rs

Све инвестиционе локације на територији града Врања су покривене одговарајућим планско-урбанистичким документом, а поред гринфилд и браунфилд локација на територији Слободне зоне, заинтересованим инвеститорима су на располагању и локације у оквиру привредно-радних и пословно-производних зона на територији града Врања.

Слободна зона у Врању се простире на преко 100ха гринфилд локација у власништву града, док је браунфилд капацитет површине око 48.000м2 у оквиру Јумка, у надлежности Републичке дирекције за имовину.


Инвестиционе локације