• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Обједињена процедура

Грађевинске дозволе обjедињена процедура

Обjедињена процедура укључуjе издавање грађевинске дозволе, односно решења из чл. 145. Закона о планирању и изградњи, приjаву радова, прибављање сагласности на техничку документациjу, издавање употребне дозволе, прибављање услова за проjектовање, односно прикључење обjеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената коjе издаjу имаоци jавних овлашћења.