• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Употребне дозволе

Број предмета: ROP-VRE-35069-IUPH-2/2022

Датум објављивања: 9. новембар 2022.

Статус: издаје се