• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Пољопривреда

Пољопривреда

Послови пољопривреде и водопривреде укључују припрему и реализацију различитих мера подршке руралном развоју, кроз стратешко и годишње планирање, програме субвенција, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, као и решавање по различитим захтевима који се могу категорисати кроз:

-     Решавање у управном поступку по захтеву грађана у области пољопривреде и водопривреде (промена намене пољопривредног земљишта, издавање водних услова, дозвола и сагласности у складу са прописима, доношење осталих аката по захтевима странака)

-    Информисање и саветодавна помоћ пољопривредним произвођачима приликом аплицирања за подстицајна средства за развој пољопривреде, односно пружање свих врста информација у вези субвенција, подстицаја, услова конкурса и јавних позива, релевантних прописа, подношења захтева и осталих питања

-     Редовна комуникација са пољопривредним произвођачима и осталим заинтересованим грађанима око аграрних питања и актуелности везаних за пољопривреду и рурални развој

Одељење за привреду и економски развој учествује у припреми и имплементацији Програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, као и Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини, доступног on-line, на сајту Управе за пољопривредно земљиште Републике Србије https://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/

Град Врање у сарадњи са Регионалном развојном агенцијом „Пчињског округа“ доо Врање, кроз различите пројекте подстиче развој пољопривредних активности на селу, односно рурални развој у целини. http://www.vranje.org.rs

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs/, Управа за аграрна плаћања http://uap.gov.rs/ и Управа за пољопривредно земљиште Републике Србије https://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/ реализују различите облике подршке пољопривреди и руралном развоју.

 

+ 381 17 402 348       poljoprivreda@vranje.org.rs

Бојана Величков
Небојша Поповић
Жикица Антанасијевић    
Александар Ђорђевић
Ненад Симонов
Марко Јовановић


Пољопривреда