• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Градско веће

Даниjела Милосављевић

Ресор социјална питања, локална самоуправа и информисање

Рођена је 1970. године у Врању, где jе завршила основну и средњу школу, а 1997. дипломирала на Правном факултету у Београду. У периоду од 2005. до 2007. године радила jе у Дому за децу и омладину „Оливера Верица Ђорђевић“,  а затим у Jавноj уставнови Центар за развоj локалних услуга социjалне заштите. У периоду од 2016. до 2023. била jе члан Градског већа за ресор социjална питања и локална самоуправа. За члана Градског већа изабрана је поново 2024. године. Удата, маjка двоjе деце.

 

 

E-mail: danijela.milosavljevic@vranje.org.rs

Телефон: 017/402-378