• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Знаменити Врањанци

Jован Хаџивасиљевић

(1866-1948)

Основну школу jе завршио у родном Врању. Гимназиjу jе учио у Врању, Лесковцу и Нишу. Матурирао jе у Нишу. На Великоj школи у Београду, студирао jе на историjско-филолошком одсеку. На Бечком универзитету 1897.године положио докторат с тезом „Драгаш и Константин Деjановићи и њихова држава".

Радио jе у дипломатскоj служби (у конзулатима Србиjе у Битољу и Скопљу). Од 1.10.1904. до 30.3.1940. био jе секретар Друштва Св.Саве у Београду и уредник годишњака „Братство".

J. Хаџивасиљевић се више децениjа бавио разноврсним истраживањима (историjским, етнографским, антропогеографским, фолклористичним и др.). Jош као студент обjавио jе своj дужи рад „Ка историjи града Врања и његове околине“ (ГНЧ,XВИ,Београд 1896,265-338). Његов рад „Врањска градска ношња раниjих година" (Гласник Етнографског музеjа, ВИИ, Београд 6-22) одаjе не само врсног етнографа већ и даровитог писца.

Монографска дела: „Jужна Стара Србиjа 1" ,  „Кумановска област", Београд 1909, стр.1-558; „Jужна Стара Србиjа 2", „Прешевска област", Београд 1913, стр.1-460; „Просветне и политичке прилике у jужним српским областима у 19 веку", Београд 1928,1-457; и др.