• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Помоћници градоначелника

Саша Пешић

Област комунална делатност, инфраструктура и инспекцијски послови

Рођен 1971. године у Врању где је завршио ОШ „Радоје Домановић“, док је средњу школу „Јосиф Панчић“ завршио у Сурдулици. Основне струковне студије завршио је на Вишој техничко технолошкој школи у Врању, а специјалистичке струковне студије другог степена на Високој школи примењених струковних студија у Врању, на студијском програму инжењерски менаџмент, где је добио звање специјалиста струковни инжењер менаџмента.

Од 1996. до 2017. године радио је у “Симпу”, а потом од маја 2017. до августа 2020. године као помоћник градоначелника за област природних ресурса и обновљивих извора енергије, руралног развоја и сеоских месних заједница. Од августа 2020. до маја 2021. радио је у Градској управи на припреми документације за реализацију пројеката и послова у вези са грађевинским земљиштем у јавној својини. Од маја 2021 до маја 2023. године био је руководилац Службе за инвестиције и грађевинско земљиште. Ожењен је, отац двоје деце.

 

E-mail: s.pesic.pomocnikgradonacelnika@gmail.com

Телефон: 017/402-345


Помоћници градоначелника