• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Услужни центар

Услужни центар

Услужни центар Градске управе у Врању почео је са радом 2005. године. Циљ образовања Услужног центра био је да се на једном месту обједине услуге које Градска управа најчешће пружа грађанима: пријем и завођење захтева, иницијатива, поднесака, формирање предмета за организационе јединице Градске управе, издавање докумената из матичних књига и књига држављана, увид у евиденције пореских обвезника, издавање уверења из службених евиденција, упис промена у јединственом и посебном бирачком списку на захтев грађана, као и електронска наплата административних такси.

 

На шалтерима Услужног центра обављају се следеће административне процедуре и поступци:

- шалтер 1: Писарница

- шалтер 2: Локална пореска администрација

- шалтер 3: Локална пореска администрација

- шалтер 4: Електронска наплата административних такси

- шалтер 5: Јединствено управно место

- шалтер 6: Јединствено управно место

- шалтер 7: Јединствено управно место

- шалтер 8: Јединствено управно место

- шалтер 9: Матична служба

- шалтер 10: Матична служба

- шалтер 11: Служба за катастар непокретности (републичка служба)

 

Од 04. јануара 2023. године, на основу Одлуке о организацији Градске управе, образовано је Јединствено управно место - ЈУМ са циљем бржег ефикаснијег и квалитетнијег пружања услуга грађанима. Грађани више не морају да иду од службе до службе. Организационе јединице Градске управе ће посредством ЈУМ-а размењивати податке и информације потребне за одлучивање у неком управном предмету или по захтеву грађана.


Услужни центар