• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Скупштина града

Заменик председника Скупштине - Драган Михајловић

Рођен 1958. године у Врању, има звање дипломираног правника са положеном правосудним испитом и завршеним постдипломским студијама. Радну каријеру започео је 1985.године у Коштани Врање  - као шеф, па директор општег сектора и извршни директор предузећа. Од 1994.године до 2010. био је директор предузећа Копак из Врања, а потом у Националној служби за запошљавање у Врању. Од 2014-2019. био је на месту градског правобраниоца и заменика градског правобраниоца. Да би од 2020-2023. године био начелник одељења за Урбанизам, имовинско првне односе, комунално стамбену делатност и заштиту животне средине у Градској управи у Врању, а у пензији је од 14.12.2023. године. Ожењен,отац две кћери и има четворо унучади.

Телефон: 017/402-304

Mail: zampredskupstine@vranje.org.rs