• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Туризам

Туризам

Развој туризма је један од стратешких приоритетних циљева града Врања, који је дефинисан у оквиру „Плана развоја града Врања 2021-2030“, и то уз позиционирање Врања као атрактивног туристичког места, у складу са туристичким вредностима којима град располаже.

Врање је град југа, богате историје и културе, родни град великана књижевности Борисава Станковића и великана теологије и свеца Оца Јустина Ћелијског и врањског. Град је препознатљивих облика људског стваралаштва: старе балканске, калдрмисане улице и оригиналних архитектонских здања у балканско-оријенталном стилу, али и стилу српско-византијске архитектуре, еклетичног ренесанса и грађанског стила с краја 19.в. и почетком 20.в.  Врањски крај прати и епитет врањска Света Гора, због велике концентрације верских објеката у оквиру дефинисаних граница града. Поред материјалних елемената културне баштине, град је препознатљив и по нематеријалном наслеђу: песми, игри, дијалекту, обичајима, легендама и предањима, гастрономији. На територији града Врања су заступљене и драгоцене природне вредности: рељефне, хидролошке, климатске и биогеографске. Најзначајније међу њима јесу најтоплија европска бања – Врањска Бања и планинска неукротива лепотица југа Србије – Бесна Кобила, брана Првонек са минихидроелектраном и језером, затим остаци палеовулканског облика рељефа – Грот и Облик, Врањска река која је богата слаповима и вировима, чији се извор налази у подножју некадашњег утврђења Марково кале и на којој се налази најпознатији споменик града Бели мост, онда и податак да је Врање српски град који има највећи број сунчаних сати у години. На просторном обухвату града, налазе се 103 сеоска насеља са изврсним потенцијалима за развој руралног туризма, захваљујући њиховој живописности и очуваности природе, како у моравском делу, тако и у брдско-планинском. Град истиче и изузетна повољност туристичко-географског положаја, с обзиром на близину коридора 10 односно Е-75 и на присутну пограничну везу и ширу сарадњу са Северном Македонијом и Бугарском.

Заправо, Врање је место укрштања антропогених и природних туристичких вредности, град мерака и севдаха, град људи и догађаја, град који има душу и који заслужује да има истакнуту позицију на туристичкој мапи Србије и региона.

Развијене антропогене туристичке вредности Врања, приступачне за посету и разгледање туриста, у оквиру мозаичне културне основе града,  јесу гео-референциране и видљиве у Географско-информационом систему града Врања – ГИС Врање https://www.gisvranje.org.rs/#/ и у то у оквиру карте „Посети Врање“. Поред тога, гео-референцирани су и туристички потенцијали у оквиру две врсте ентитета: локалитети и манифестације, али и смештајни капацитет града Врања.

Издваја се рад у централном информационом систему (ЦИС) е Туриста, у систему који представља јединствено софтверско решење у области туризма и угоститељства ради олакшавања пословања и рада, али и ради унапређења истог. У наведеном систему се спроводи поступак категоризације објеката домаће радиности – апартмана, соба, кућа и сеоских туристичких домаћинстава (детаљније – на банеру ПОКРЕНИ БИЗНИС (информације и обрасци) и евидентирање истих прихватањем захтева за категоризацију. Затим, у централном информационом систему се врши и евидентирање некатегорисаних објеката за смештај (хостел, преноћиште, коначиште, ботел, конак, етно кућа, ловачки дом, ловачка кућа, ловачка колиба, салаш, вила, кампинг одмориште, кампинг стоп и остали некатегорасани објекти) на основу попуњене (детаљније – на банеру ПОКРЕНИ БИЗНИС (информације и обрасци) али и промене активног статуса евидентираног угоститељског објекта за смештај на захтев угоститеља уз прописану процедуру. На основу увида у базу евидентираних објеката за смештај, издаје се уверење о евидентирању угоститељског објекта за смештај у ЦИС-у ради доказивања активног статуса објекта за потребе угоститеља (детаљније – на банеру ПОКРЕНИ БИЗНИС (информације и обрасци) Према подацима из централног информационог система е Туриста, укупна смештајна структура града Врања износи: 88 објеката и 1375 индивидуалних лежајева и  1 објекат на отвореном са 10 камп парцела, и то у Врању 70 објеката и 1158 индивидуалних лежајева и 1 објекат на отвореном, а у Врањској Бањи 18 објеката и 217 индивидуалних лежајева. Град Врање бележи повећање смештајног капацитета, које се пре свега огледа у повећању броја категорисаних објеката домаће радиности – апартмана, соба, кућа и сеоских туристичких домаћинстава, чији је поступак категоризације у надлежности јединице локалне самоуправе. На крају 2020.године, у којој је 01.октобра ЦИС почео са радом, број категорисаних објеката домаће радиности износио је 10, а на истеку 2022.године је износио 58 објеката. Њихов смештајни капацитет износи 176 индивидуалних лежајева.

Централни информациони систем е Туриста омогућава свакодневни увид у базу података о смештајним објектима и пружаоцима услуга смештаја, али о корисницима услуге смештаја односно омогућава праћење туристичког промета, јер се из система генеришу бројни извештаји битни не само за мониторинг и анализу, већ и за израду бројних планских и стратешких докумената за развој туризма.

Град Врање у сарадњи са Регионалном развојном агенцијом „Пчињског округа“ доо Врање, кроз различите пројекте подстиче развој ванпољопривредних активности на селу, односно за развој агро и сеоског туризма. http://www.vranje.org.rs

 

Министарство туризма и омладине, путем одређених кредитних линија, обезбеђује коришћење субвенција за подстицање квалитета туристичке понуде. https://mto.gov.rs/

 

+381 17 402 314  Ана Костић             ana.kostic@vranje.org.rs


Туризам