• Grad Vranje
 • ГРАД ВРАЊЕ

  Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Јавне установе

Народни музеj

Установа од општег интереса у области заштите уметничко-историjских дела, коjа обавља послове у складу са Законом о jавним службама, Законом о културним добрима, подзаконским актима, Статутом и одлукама оснивача. 

 

Народни музеj у Врању обавља своjу делатност у оквиру следећих одељења:

 • Одељење археологиjе и нумизматике
 • Одељење етнологиjе
 • Одељење историjе
 • Одељење историjе уметности
 • Библиотека

 

Организационе jединице Народног музеjа у Врању су:

 • Зграда селамлука - Пашини конаци
 • Галериjа Народног музеjа
 • Музеj кућа Боре Станковића
 • Хамам

 

Адреса: Пионирска бр.1
Телефон: 017/424-018
Е-mail: muzejvranje@gmail.com
Саjт: muzejvranje.rs
Радно време: од 08.00 - 15.00 (радним данима), викендом од 10 - 14.00 


ГАЛЕРИJА НАРОДНОГ МУЗЕJА
Адреса:
Хероји са Кошара 
Телефон:017/414-120
Радно време:
Радним даном 8:00-20:00 (понедељком 8:00-15:00) Викендом 10:00-14:00

МУЗЕJ КУЋА „БОРЕ СТАНКОВИЋА"
Адреса:
Баба Златина 9
Телефон:017/423-073
Радно време:
Радним даном (сем понедељка) 8:00-20:00, Викендом 09:00-13:00