• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Службе и Одељења

Служба за односе са jавношћу

Служба за односе са jавношћу

Обавља послове коjи се односе на припрему планова за односе са jавношћу, организациjу конференциjа за новинаре, пружање информациjа о раду органа Града. Дневно ажурира информациjе о раду Градоначелника, Скупштине града, Градске управе и Градског већа на званичном саjту Града и на друштвеним мрежама.

Организуjе информисање jавности у ванредним ситуациjама, врши послове интерне комуникациjе запослених у Градскоj управи. Израђуjе Информатор о раду органа Града и билтен „Месечник“.

Припрема сложене аналитичке материjале од значаjа за рад органа града Врања. Задужена jе за уређивање званичне презентациjе Града Врања, истраживање jавног мњења.

Служба поступа по захтевима за слободан приступ информациjама од jавног значаjа.

 

 

Руководилац: Владица Ранђеловић
тел: 017/402-344
E-mail: vladica.randjelovic@vranje.org.rs

 

Весна Милетић, vesna.miletic@vranje.org.rs
Станица Спасић, infocentar1@vranje.org.rs
Jелена Ристић, infocentar2@vranje.rs
Валентина Матушко, infocentar2@vranje.rs

 


Службе и Одељења