• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Службе и Одељења

Канцеларија за младе

Канцеларија за младе

Информише младе о питањима од значаја за младе, као што су: образовање, запошљавање, могућности за активно и квалитетно поровођење слободног времена, бављење спортом, неговање здравих и безбедних стилова живота, омладинске размене, одрживи развој и друге области у складу са Националном стратегијом за младе. Спроводи омладинске и волонтерске акције. Организује обуке, семинаре и различите манифестације. Обезбеђује простор, материјалну и техничку помоћ за реализацију активности и пројеката омладинских организација и иницијатива младих. Kомуницира са младима и подстиче њихово учешће у доношењу одлука, успоставља сарадњу са свим релевантним партнерима и ради на њихом умрежавању у циљу задовољења потреба младих. Учествује у изради и спровођењу Локалног акционог плана за младе за град Врање.

 

Координатор Лука Трајковић
тел: 063 408 751
E-mail: kzm.vranje@gmail.com

 

 

 

 

 

 


Службе и Одељења